Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.


Tovább 0

Reblog.hu felhasználási feltételek

1. Szolgáltatás

A szolgáltatást a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (székhely:1037 Budapest, Montevideo u. 9., továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja az alább leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod felhasználási feltételeinket.

Szolgáltató elérhetősége: support@reblog.hu

A blogszolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „e-ker tv” )2. § lc) pontjában meghatározott tárhely szolgáltatás, melyben Szolgáltató feladata kizárólag a Felhasználók által létrehozott blogtartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki. Szolgáltató a blogszolgáltatás keretében megjelenő tartalmakat nem szerkeszti, nem ellenőrzi, nem monitorozza, amennyiben az e-ker törvény alapján jelzés érkezik Szolgáltatóhoz, Szolgáltató az e-ker törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Szolgáltatás keretében az egyes tulajdonosok által üzemeltetett blogokon megjelenő tartalmakért minden esetben a blog tulajdonosa felelős.

A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. A blogodra vonatkozó felületeken kívül nem módosíthatod a Reblog.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

2. Terminológia

2.1 Szolgáltató

New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.

2.2 Blogrendszer

Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett internetes honlap

2.3 Felhasználó

A Reblog.hu Felhasználói.

2.4 Blog

A Blog rendszerben létrejövő egyedi funkcionalitással bíró entitás, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

 • A tulajdonosa által meghatározva nyílt (bármely Látogató által olvasható, vagy zárt (csak Tagok által olvasható)
 • A tulajdonosa illetve az általa erre feljogosított felhasználók különböző típusú bejegyzéseket hozhat(nak) létre benne
 • Névvel, leírással, tulajdonossal és egyéb technikai paraméterekkel rendelkezik
 • A Felhasználók olvashatják azt, regisztráció után Hozzászoló Tagok hozzászólhatnak
 • Felhasználók saját elhatározásuk alapján tagjaivá válhatnak, ezen tagságukról bármikor lemondhatnak.

2.4 Felhasználók:

Jelen Felhasználási Feltételek keretében Felhasználónak nevezzük együttesen az alábbi személyeket:

 • Blog tulajdonosa
 • Blog társtulajdonosa
 • Blog társszerzője
 • Blog társadminisztrátora
 • Blog moderátor
 • Tag
 • Hozzászoló
 • Látogató

2.5 Blog tulajdonosa

Blog tulajdonosa az a regisztrált Felhasználó, aki blogszolgáltatás funkcióját kihasználva blogot hoz létre saját regisztrációjával. A blog tulajdonosa viseli a felelősséget a blog nevéért és leírásáért, valamint a blogban társzerző, társtulajdonos, társadminisztrátor, moderátor, tag által végzett tevékenységekért. Amennyiben egy Blog tulajdonosa törli felhasználói regisztrációját, úgy azzal a blog is megszűnik.

2.6 Blog társtulajdonosai

A blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott blognak társtulajdonosai legyenek. A blog társtulajdonosa a blog alapbeállításainak módosításán és a blog törlésén kívül minden jogosultsága megvan. A társtulajdonosi jogokat a tulajdonos bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. A Blog társtulajdonosa által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog társtulajdonosok személye nem nyilvános a Blogrendszer felhasználói számára.

2.7. Blog társszerző

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott blognak társszerzői legyenek. A Blog társszerzőknek Blogban megjelenő bejegyzések írására és moderálására van joga. A Blog társszerzői jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog társszerzője által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog társszerzők személye nyilvános a Blogrendszer felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.8. Blog társadminisztrátor

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott Blognak társadminisztrátorai legyenek. A Blog társadminisztrátorai Blog mindennapi menedzselésében segédkező regisztrált felhasználó aki az adott Blogban bejegyzés írási joggal nem rendelkezik. .A társadminisztrátori jogokat a tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog társadminisztrátora által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A társadminisztrátorok személye nem nyilvános a Blogrendszer felhasználói és a blogok Tagjai számára.

2.9. Blog moderátor

A Blog tulajdonosa kinevezhet Felhasználókat, hogy az adott Blognak moderátorai legyenek. A blog moderátor az egyes bejegyzésekhez érkezett hozzászólások moderálását végzi, bejegyzést nem írhat, a blog beállításait nem változathatja. A Blog moderátori jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A Blog moderátora által birtokolt jogokat a Blog tulajdonosa is birtokolja. A Blog moderátor személye nem nyilvános a blog-rendszer felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.10 Blog tag

Zárt Blogok esetében, a Blog tulajdonosa meghatározhatja, hogy az adott Blognak kik lehetnek Tagjai. A Tagok a Blog olvasására jogosult regisztrált felhasználók. A Tagi jogokat a Blog tulajdonos bármikor visszavonhatja. A tagok személye nyilvános a Blogrendszer Felhasználói és a Blogok tagjai számára.

2.11. Hozzászóló

Az Origo cikk tartalamaihoz vagy egy a blogszolgáltatásban levő bejegyzéshez hozzászóló felhasználó. Az általa végzett tevékenységekért a felelőséget viseli. A blogszolgáltatás indulásával az Origo cikkekhez való hozzászólás is csak a blogszolgáltatásba történő regisztrációval lesz lehetséges.

2.12. Látogató

Látogató minden olyan a blogszolgáltatáas publikus oldalait, vagy blogokat és profiloldalakt megtekintő személy, aki nem rendelkezik a blogszolgáltatásban érvényes regisztrációval vagy nincsen belépve, s ezért nem azonosítható.

2.13. Zárt Blog

Zárt blognak nevezünk minden olyan blogot, melynek olvasása a blog tulajdonosának engedélyéhez és tagsághoz kötött.

3. Jelen Felhasználási Feltételek módosításának joga

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a Felhasználási Feltétek módosításának hatálybalépését követő használatával – azaz a reblog.hu-ra történő belépéssel – elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

Az New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Blogszolgáltatást bármely internet használó felé megtagadja.

4. A szolgáltatás igénybevétele, a szerződéses jogviszony létrejötte a Felhasználók esetében

4.1 Regisztráció folyamat lépései

4.1.1 Regisztráció a blogszolgáltatásba

A szolgáltatásba történő regisztráció minden esetben két lépésből áll.

Első lépésben a szolgáltatást használni kívánó látogatónak az Origo belépés rendszerébe kell regisztrálnia, vagy a felkínált közösségi médiafelületek valamelyikének segítségével.

Előbbi esetben a regisztráció során a következő adatokat kell megadnia (közösségi média konnektet használva csak felhasználónevet kell megadni):

 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Nickname

4.1.2 Regisztráció a blogszolgáltatásba

Az előző pontban részletezett regisztráció után a blogszolgáltatás keretein belül kell megadnia felhasználónevét, profiloldalának URL címét (ami egyben profiloldalának a neve is lesz) valamint blogjának az URL címét.

Az Origo illetve a blog tartalmakhoz csak hozzászólni kívánó felhasználók (Hozzászólók) számára blognév megadása nem kötelező.

4.2

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

Az adatok megadása után az Ekt. Törvény (2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján jelen Felhasználási Feltételeket-et elektronikusan el kell fogadni, ezzel jön létre a szerződés.

A regisztrációs folyamat során a regisztráló látogatónak mind a regisztráció első lépéséhez kapcsolódó szolgáltatás, mind a reblog.hu felhasználási feltételeit el kell fogadnia.

5. További általános feltételek

5.1

A Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi blog adatait és a keletkező forgalmi adatokat a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. összegyűjtse, felhalmozza, feldolgozza és adatokat statisztikai, illetve analitikus célokra felhasználja.

5.2

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül bármely blogot szüneteltessen, illetve törölje jogsértés gyanúja esetén.

5.3

A blogszolgáltatás Felhasználóit az egyedi azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos és teljes körű felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. nem vonható felelősségre a Természetes, Szervezeti és Üzleti Felhasználónak a Blogrendszerhez tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

6. A szolgáltatás tárgya Felek jogai és kötelezettségei

6.1

6.1.1. Blogtulajdonosok jogai

 • Blog létrehozása és törlése
 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Blog alapadatainak megváltoztatása
 • Társszerzők, társadminisztrátor,moderátor, tag meghívása a blogba, illetve a már kiadott meghívások visszavonása
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.2 Blog társadmin jogai

 • Blog létrehozása és törlése
 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Blog alapadatainak megváltoztatása
 • Társszerzők, társadminisztrátor,moderátor, tag meghívása a blogba, illetve a már kiadott meghívások visszavonása
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.3. Blog társszerzők jogai

 • Blogbejegyzés létrehozása (törlése) a blogban
 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.4. Blog moderátorok jogai

 • Moderációs feladatok ellátása

6.1.5 Blog tagok jogai

 • A meghívó blognak az olvasása, hozzászólási lehetőség

6.1.6 Felhasználók jogai

 • Bármely blognak az olvasása, illetve hozzászólás a blogbejegyzésekhez és az Origo cikkeihez.

7. Felelősség kizárása

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerülő kárért. Szolgáltató emellett nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében jelen Szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

8. Prudens, etikus magatartás, jogszerű használat és tartalom a blogokon belül

8.1

A Blog tulajdonosa teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az általa tulajdonolt blogon saját maga, Társtulajdonosai, Társzerzői, Társadminisztrátorai valamint Moderátorai és Tagjai,valamint a Hozzászólók elhelyeznek.

8.2

A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

8.2.1 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, jogosulatlanul megszerzettnek más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetve olyan klubok létrehozása, amelyek jelen felhasználási feltételek alapján kizártak, jogellenes vagy a Szolgáltató álláspontja szerint jogosulatlan tevékenység folytatására jöttek létre.

8.2.2 Olyan tartalmak közzététele, amelyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

8.2.3 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértők. Ilyen például a félrevezető, trágár, nyíltan szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító bármely tartalom.

8.2.4 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a Szerződő fél, illetve más által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.

8.2.5 Olyan tartalmak közzététele, amelyek a jelen szabályokba nem ütköznek ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást váltanak ki, vagy jelentős mértékben sértik a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. üzleti érdekeit.

8.2.6 A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. hozzájárulása nélkül a Szolgáltatás harmadik személy részére való részben vagy égészben történő továbbértékesítése.

8.2.7 Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Blogszolgáltatás, vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető.

8.2.8 A Blog számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás, vagy behatolási kísérlet (hacking).

8.2.9 Más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket) és a felhasználói adatok az blog rendszerén kívüli bármely felhasználása.

8.2.10 A blog -szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása.

8.2.11 Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.

8.2.12 Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül.

8.2.13 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. támogatja vagy hagyta jóvá.

8.2.14 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek, vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő, vagy egyéb más tulajdonosi jogát.

8.2.15 Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak, vagy bármely más destruktív elemek továbbítása.

8.2.16 Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

8.2.17 Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

8.2.18 Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), illetve a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása. Ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az oda nem illő zavaró, agresszív, vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több alkalommal, több blogban, vagy akár a hozzászólásokban azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást, vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

8.2.19 A Blogban bármely üzleti célú tartalom elhelyezése, kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató bizonyos üzleti célú tartalmak megjelenítéséhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

8.3

A fenti esetekben a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. minden értesítés nélkül felfüggesztheti, vagy törölheti az adott tartalmat vagy megszüntetheti az adott tevékenységet, felfüggesztheti, vagy megszüntetheti az adott Blogot, illetve a Felhasználó szerződését megszűntetheti.

8.4

Amennyiben bármely Felhasználó több Bloggal is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, úgy a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. jogosult bármely általa létrehozott Blogot egyidejűleg azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül törölni, vagy felfüggeszteni.

9. Szavatosság kizárása

9.1

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a blog-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért. A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. kizár bármely és minden felelősségét az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért.

9.2

A blog-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet az blog-szolgáltatáson keresztül lehet elérni, vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

9.3

Felhasználó beleegyezik abba, hogy az blog szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, vagy nem vagyoni károkért.9.

9.4

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Budaii Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

9.5

Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

10. Kártalanítás, kártérítés

10.1

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó blog szolgáltatás használatával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

11. Nemzetközi használat

11.1

Az internet globális természetéből fakadóan a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

12. A szolgáltatás díja, esedékessége, fizetési feltételek

A Blog pontban szereplő alapszolgáltatásai Felhasználó számára díjmenetesen érhetők el.

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. a Blogszolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a jogot, hogy az alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltaltások igénybevételéért díjat számítson fel, melyet jelen Felhasználási Feltételeken kívül szerződés rendez.

13. A szolgáltatás felfüggesztésének és szüneteltetésének joga

13.1 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggesszen, vagy töröljön olyan blogokat és Felhasználókat, amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontjában sértik.

13.2 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor töröljön olyan Felhasználókat, amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontját ismétlődően sértik.

13.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a blog rendszer szerkesztett ajánlóiból kitiltson blogokat amelyek jelen Felhasználási Feltételeket bármely pontjában sértik

13.4 Szolgáltató jogában áll, hogy a jogszerűségi illetve etikai szabályok megsértésével kapcsolatban adott blog tulajdonosát bármikor felszólítsa a jogsértő vagy etikátlan és nem prudens tartalmak eltávolítására.

13.5 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a teljes szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse.

13.6 ANew Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni, vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

13.7 A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. nem garantálja, hogy a reblog.hu weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. kifejezetten kizárja.

14. Jogviták

14.1

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az E-ker. törvény valamint a Szerzői jogi törvény

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. fent tartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely időpontban megszüntesse.


Tovább 0

Reblog.hu adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve: New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1072 Budapest, Klauzál u. 30. 

4. Elérhetőség: reblog@reblog.hu

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7.  A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, profil oldal URL.

B. A felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a profiloldalon megjelenő adatok illetve a felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. blogbejegyzés vagy komment létrehozása, stb.).

C. A reblog.hu-n való regisztráció időpontja, a reblog.hu megtekintése során rögzítésre kerül az utolsó belépés időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa valamint az IP cím. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok esetében belső internetes közösség alkotása.

C. A reblog.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy  az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megjelenő adatok esetében a felhasználó regisztrációjának törlése vagy 11. pont szerinti töröltetése előtt jogosult a felhasználó saját blogjában neve alatt megjelenített adatokat és létrehozott tartalmi elemeket törölni. Azokat a tartalmi elemeket - pl kommentek - amiket a felhasználó más felhasználó blogjához vagy posztjához fűzött, a felhasználó nem törölheti közvetlenül, hanem kérésével a bloggazdához kell fordulnia.A regisztráció megszűnését követően az Adatkezelő nem tudja a megjelenített adatokat a törölt felhasználónévhez kapcsolni és a megjelenített adatokat emiatt törölni.

C. A reblog.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a látogatás után nem őrzi meg. A regisztráció időpontja a felhasználó profiljának törléséig tárolódik.

10. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

11. A személyes adatok törlése:

A felhasználó profilját a felületen a szolgáltatás megfelelő funkciójával vagy a support@reblog.hu e-mail címre küldött e-mailben töröltetheti.

12. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén a Dataplex Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a support@reblog.hu  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a support@reblog.hu e-mail címen.


Tovább 0