Az Európai Parlament és a Tanács 2022. november 16-án hatályba lépett, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022/2065 számú rendelet 24. cikk (2) bekezdése szerinti, a szolgáltatást Unióban aktívan igénybe vevők átlagos havi száma 2024.02.29-ig tartó utolsó hat hónap átlaga alapján:

- a Reblog.hu portálon: 386 181

(forrás: Google Analytics)

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2065 RENDELETE (2022. október 19.) a digitális szolgál-tatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról, DSA) 11. cikkében előírt, a tagállami hatóságok, az Európai Bizottság és a Digitális Szolgáltatások Európai Testülete részére kijelölt kapcsolattartási pont adatai:

E-mail cím: kapcsolat@reblog.hu

Kapcsolattartás nyelvei: magyar, angol


Designated point of contact for Member States’ authorities, the Commission and the European Board for Digital Services according to Article 11 of the Digital Services Act (REGULATION (EU) 2022/2065 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 October  2022 on a Single Market  For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC):

E-mail: kapcsolat@reblog.hu

Languages: Hungarian, English