1. Az adatkezelő neve: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1082 Budapest, Üllői út 48.

4. Elérhetőség: reblog@reblog.hu

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7.  A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, profil oldal URL.

B. A felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a profiloldalon megjelenő adatok illetve a felhasználó által a szolgáltatás felületein elvégzett műveletek (pl. blogbejegyzés vagy komment létrehozása, stb.).

C. A reblog.hu-n való regisztráció időpontja, a reblog.hu megtekintése során rögzítésre kerül az utolsó belépés időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa valamint az IP cím. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a profiloldalon megjelenő adatok esetében belső internetes közösség alkotása.

C. A reblog.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy  az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

B. A felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megjelenő adatok esetében a felhasználó regisztrációjának törlése vagy 11. pont szerinti töröltetése előtt jogosult a felhasználó saját blogjában neve alatt megjelenített adatokat és létrehozott tartalmi elemeket törölni. Azokat a tartalmi elemeket - pl kommentek - amiket a felhasználó más felhasználó blogjához vagy posztjához fűzött, a felhasználó nem törölheti közvetlenül, hanem kérésével a bloggazdához kell fordulnia.A regisztráció megszűnését követően az Adatkezelő nem tudja a megjelenített adatokat a törölt felhasználónévhez kapcsolni és a megjelenített adatokat emiatt törölni.

C. A reblog.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a látogatás után nem őrzi meg. A regisztráció időpontja a felhasználó profiljának törléséig tárolódik.

10. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

11. A személyes adatok törlése:

A felhasználó profilját a felületen a szolgáltatás megfelelő funkciójával vagy a support@reblog.hu e-mail címre küldött e-mailben töröltetheti.

12. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén a Dataplex Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a support@reblog.hu  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a support@reblog.hu e-mail címen.

Az új,  2018.05.25-től érvényes adatvédelmi szabályzat itt érhető el:

A NEW WAVE MEDIA GROUP Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

adatkezelési szabályzat reblog reblog.hu aat